Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Projektről

Kedvezményezett neve:

Magyarok Nagyasszonya Ferences RendtartományProjekt címe:


 

A reál tantárgyak és továbbtanulás iránti érdeklődés erősítése a Ferences iskolában - Magyarok Nagyasszonya Ferences RendtartományProjekt azonosítószám:

EFOP-3.2.5-17-2017-00052Támogatás összege: bruttó 45 965 023,00

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás forrása: Európai Szociális AlapA Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2018.02.01

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.01.26

 

A pályázatról:

Pályázó szervezetünk a budapesti székhelyű Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladatán túl jelentős részt vállal a felnövekvő nemzedékek nevelésében-oktatásában, a kulturális örökség megőrzésében és megismertetésében, szegényeket, betegeket, időseket, fogyatékkal élőket, rászoruló családokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat segítünk rendszeresen – a „minoritás”, a kisebb testvériség gondolata, a kitaszítottakkal való együttérzés szellemében, fajra, nemre, nemzetiségre, vallási, politikai vagy bármely más meggyőződésre való tekintet nélkül. A projekt megvalósítási helyszínéül Esztergom szolgál, ezért a projekt során bevonásra kerülő több mint 10% tanuló (80 fő) a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiumból kerül bevonásra. Az iskola egy csak fiúkat tanító, szinte teljes mértékben bentlakásos intézmény, ahonnan a diákok csak havonta egy alkalommal utaznak haza. Ebből kifolyólag a kollégiumban rengeteg lehetőség van a diákok tanórán kívüli foglalkozásokkal történő fejlesztésére, az érdeklődésük irányítására, hiszen az egész napjukat, s gyakran a hétvégéjüket is az intézmény falai között töltik a nevelőik irányítása és felügyelete alatt.

 

Az MTMI készségeket biztosító képzések aránya nem volt korábban megfelelő, valamint az említett területen folyamatosan naprakésznek és felkészültnek szükséges lenni, hiszen csak a legfrissebb ismeretek birtokában biztosítható a minőségi oktatás. Annak érdekében, hogy az említett terület népszerűségét növelhessük, szükséges már kisiskolás korban megkezdeni a tantárgyak népszerűsítését és beépítését a mindennapokba, valamint felkészíteni az ezen a területen dolgozó pedagógusokat a magasabb minőségű oktatás elérésére. Az iskolai ismeretátadás színvonalának növelése megalapozhatja a pályaválasztást, és a természettudományos pályák választásának gyakoriságát növelheti. A projekt során a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 • Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése az MTMI területen belül
 • A szülők és pedagógusok közti kommunikáció támogatása a pályaválasztás kapcsán
 • Iskolalátogatások, nyílt napok, pályaválasztási rendezvények
 • Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezése - Természettudományos tantárgyak népszerűsítése
 • Több szakmaterületet (MTMI) érintő munkahely-bemutatáson való részvétel: Autógyárakba, mérnöki irodába, programozó, szoftvertervező cégekhez, kutatóintézetekbe. A program célja, hogy minél több MTMI munkahelyet megismertessünk a diákokkal.
 • Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök
 • MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szak-körök, diákkörök
 • A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak)
 • Szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területeken)
 • IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység
 • Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok
 • Új típusú foglalkoztatási-oktatási terek létrehozása (élményvetítésre, demonstrációra, interaktív kísérletre)