Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Kedvezményezett neve:

Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon


Projektidőszak: 2018.01.03- 2020.01.03.

A projektazonosító: EFOP-3.3.7-17-2017-00050
Projekt címe: Élmény a tanulás
Támogatás forrása: Európai Szociális Alap
Támogatás összege: 74 990 945 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

 


Projektről:

A pályázat megvalósítója a Tompa Mihály Református Általános Iskola. Az oktatás minden társadalom legfontosabb megtartó és egyben megújító ereje. A hagyományos értelemben vett „tanítás” az előttünk járó generáció felhalmozott tudásának átadási folyamata, mely nem csak a tudás, hanem a társadalmi normák, viselkedési formák továbbadását is magában foglalja. Az informális tanulás jellemzője a tanulásban résztvevők életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek differenciáltsága, a különböző információs források igénybevétele, az élet különböző színterein szerzett tapasztalatok felhasználása. A résztvevők életkorát tekintve az informális tanulás egyre fiatalabb korban kezdődik és egyre idősebb korig tart. Az informális tanulás technikai feltételrendszere az informatika térhódításával, a szélessávú Internet és mobil hálózatokhoz való hozzáférés bővülésével folyamatosan átalakul. A nem formális tanulási forma a formálisnál kötetlenebb forma mind folyamatát, mind célját, mind jellegét tekintve.

A fejlesztés során a pályázó célja egyrészt komplex differenciált képesség-kibontakoztató programhoz kapcsolódó informális tanulási lehetőségek biztosítása a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás és a szociális kompetenciák fejlesztésének eszköztárával, a 10-14 éves korosztály számára a „kreatív játékok műhelye” játékos műhely foglalkozásokon, más részt élményszerű matematikai műhely létrehozása alsó tagozatos tanulók részvételével, mely a játékok széles körének használatára épül. A képességfejlesztő Játék Programban az informális tanulási lehetőségek mellett nonformális módszerek és tartalmak alkalmazása. Az alsó tagozatban (kezdő szakasz) a szilárd alapkészségek és a tanulási képességek kialakítása és fejlesztése a személyiség egészséges és sokoldalú fejlesztése. A 7-10 éves tanulók természetes kíváncsiságára, nyitottságára alapozva, azokat megőrizve, fejleszteni a tanulói kompetenciáknak azon rendszerét, melyek meghatározzák az élethosszig tartó tanulás minőségi folyamatát. A tanuláshoz való pozitív attitűd elősegítése, a hatékony tanulási technikák, az együttműködésre való igény kialakítása. A tanulók kreatív készségeinek kibontakoztatása a közös játékok élményén keresztül. A diákok játékos tanítása mellett a pedagógusok képzésére, konferenciák szervezésére is hangsúlyt fektet a projekt a megvalósítás alatt.

A pályázó szervezet a projekt sikeres megvalósítása érdekében szakmai vezetőt, projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt alkalmaz valamint az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat érvényesíti.

Részletes szakmai tartalom bemutatására a szakmai tervben kerül sor

 

A projekt keretében megvalósuló rendezvények és műhelymunkáink a következőek:

 

- I. Módszertani fejlesztés - I/2. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése – Műhelymunka 4 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével.

- I. Módszertani fejlesztés - I/5. Innovációs műhelyek kialakítása, élménypedagógia - Műhelymunka 4 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével.

- II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/1. Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat 5 alkalommal, alkalmanként 40 fő részvételével.

- II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/2. Pedagógusok felkészítése - Műhelymunka 5 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével

- II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/2. Pedagógusok felkészítése - (Coorporativ tanulási technikák) Hatékonyabb együttműködési kapcsolatrendszer - Gyakorlatorientált továbbképzés pedagógusoknak (PAT képzés) 3 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével

- II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/2. Pedagógusok felkészítése - Fejlesztési lehetőségek nem formális tanulási környezetben (Egyéb felnőttképzés) 4 alkalommal, alkalmanként 20 fő részvételével

- III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása - III/1. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése - Műhelymunka 5 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével

- IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében - Konferenciák és workshopok 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével.

- Sajtónyilvános esemény 1 alkalommal 20 fő részvételével