Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Főoldal

Kedvezményezett neve:

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

 

Projekt címe:

Élmény a tanulás a Lévayban

 

Projekt azonosítószám:

EFOP-3.3.7-17-2017-00051

 

Támogatás összege: 71 675 755 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2018.01.03.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.03.

 

Projektről:

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon küldetésnyilatkozatában is szerepel, hogy keresztyén értékrenddel, széleskörűen fejlesztjük tanulóink alap- és speciális készségeit és kompetenciáit annak érdekében, hogy felkészítsük őket az egészséges, felelős keresztyén felnőtt életre. A projekt sikeres megvalósítása érdekében egy fő szakmai vezetőt alkalmazunk, aki a projekt szakmai megfelelősségét fogja kontrollálni, felügyeli a szakmai megvalósításban résztvevő tizenöt fő szakmai megvalósító munkáját. A projekt megvalósítási időszakában biztosítjuk a projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető) rendelkezésre állását. Teljesítve a projekttel szembeni elvárásokat betartjuk a környezeti, esélyegyenlőségi, valamint horizontális elvárásokat, valamint vállaljuk a 3 éves fenntartási kötelezettségek teljesítését. A projekt számára megfelelő nyilvánosságot fogunk biztosítani, pl. az elkészülő C típusú tábla kihelyezésével. A projekt szakmai sikerének érdekében kis értékű eszközök, valamint szoftverek beszerzését tervezzük, melyek segítségével szemléltető, interaktív tevékenységeket valósíthatunk meg nemcsak a projekt keretein belül, hanem hosszú távon is támogatják pedagógusaink munkáját, a gyermekek tanulását. A Felhívás 3.4.1.1 pontjában megfogalmazott szakmai elvárásokat teljesítjük, hiszen az informális és nem formális módszertan, tematika és tartalom fejlesztésébe bevont pedagógusok aránya eléri az 31%-ot a tantestületen belül, valamint a pedagógusok 50%-a legalább évente 5-ször fogja alkalmazni a tematikát, módszertant és tartalmat. A projekt szakmai tartalmának összeállítása során közösen határoztuk meg a projekt mérföldköveit, annak érdekében, hogy azokat teljesítve a projekt hosszú távon is a gyermekek, azok szülei, valamint a pedagógusok javát szolgálja. Projektünk célja hogy a tantestületben dolgozó pedagógusok magas szintű szakmai munkáját fejlesztve a gyermekek kompetenciáit fejlesszük. Célunk informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, annak érdekében, hogy az élményalapú tanulást támogatva elősegítsük a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, ezzel fejlesztve az iskolai közösség tagjait. A Felhívás 3.1.1. pontját figyelembe véve teljesítjük a kötelezően megvalósítandó projektelemet, így a következő tevékenységek megvalósítását vállaljuk. A módszertani fejlesztés keretében összesen 15 alkalommal tartunk különböző tematikában műhelymunkákat: Alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése, Lelki és fizikai egészség fejlesztése, Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása, Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése, Diákok felkészítése interaktív előadássorozat segítségével. A pedagógusok és diákok felkészítése során 7 alkalommal tartunk képzéseket, műhelymunkákat. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése érdekében műhelymunkát tartunk 5 alkalommal. Közösségfejlesztő programot, közös játékot, vetélkedőt, versenyt is szervezünk. A projekt során folyamatosan nyomon követjük annak eredményeit, a pedagógus kollégák, valamint a diákok értékelését, ennek érdekében két alkalommal konferenciát tartunk tapasztalataink, véleményeink megosztása céljából.

 

A projekt szakmai bemutatása:

 

I. Módszertani fejlesztés - I/1. Alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése – Műhelymunka 4 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével valósult meg.

I. Módszertani fejlesztés - I/2. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése – Műhelymunka 3 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével valósult meg.

I. Módszertani fejlesztés - I/4. Lelki és fizikai egészség fejlesztése – Műhelymunka 3 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével valósult meg.

II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/1. Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat 5 alkalommal, alkalmanként 40 fő részvételével valósult meg.

II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/2. Pedagógusok felkészítése - Műhelymunka 5 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével valósult meg.

II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/2. Pedagógusok felkészítése - PAT-képzés (Tehetséggondozás) 3 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével valósult meg.

II. Pedagógusok és diákok felkészítése - II/2. Pedagógusok felkészítése - Egyéb felnőttképzés 4 alkalommal, alkalmanként 20 fő részvételével valósult meg.

III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása - III/1. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése – Műhelymunka 5 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével valósult meg.

IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében - Konferenciák és workshopok – Konferencia 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével.