Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Pályázó neve: Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
Projekt címe: Együtt könnyebb – Közösségépítés Tabajdon

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00323
    
Támogatás összege: 49 998 180 Ft
Összköltség: 49 998 180 Ft
Biztosítéknyújtásra köteles: Nem

A projekt megvalósításának kezdete:  2018.01.02.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.01.02.
Az eredeti hatálybalépés dátuma: 2017.12.08.

Projektről:

Az egyházak és az általuk fenntartott szervezetek a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében kiemelkedő szerepet töltenek be. Iskolánk egyházi fenntartás alatt álló intézmény, így természetesen programjainkban nagy hangsúlyt kapnak a formálisabb, kisebb-nagyobb közösségeket létrehozó, erősítő, támogató tevékenységek. Konzorciumi partnerünk (Segíts Tanulni Alapítvány) mint civil szervezet rendelkezik megfelelő tapasztalatokkal a társadalmi problémák kezelésében, a hátránykompenzációs tevékenységek, a fogyatékos személyek megszólítása, közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén.

A projekt során megvalósuló programokat mind ezek irányelvek mentén tervezzük és valósítjuk is meg, melyek között található a fiatalkorúak közösségének erősítésére irányuló rendezvény, fogyatékkal élők integrálását támogató program, szülői közösség fejlesztését szolgáló program, hagyományok őrzését támogató többnapos rendezvény, kirándulás, tábor, és nem utolsó sorban a gyermek közösséggel foglalkozó pedagógusokat fejlesztő képzések. Programjaink tematikája minden estben jól lehatárolható.

 

Alapvető célok:

A felhívás keretében támogatott fejlesztések fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Részcélok:

- Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

- Társadalmi együttélés javítása

- Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése

- Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése

- Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)

- Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése

- Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

 

Projektünk fő megvalósítási helyszíne Tabajd, mely a Bicskei járásban található. Tabajd mellet még tervezünk programot megvalósítani Bábolnán, mely a Komáromi járás területén fekszik.