Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Főoldal

GINOP-5.3.5-18-2019-00124

Munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósítása

2018. évben a Pénzügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé a munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósítására. A felhívás keretében a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2019. év áprilisában pályázatot nyújtott be támogatásra, amelyet sikeresen meg is nyert.

A támogatott projekt címe:

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt megvalósítása a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezeténél.

A támogatott projekt azonosítási száma: GINOP 5.3.5-18-2019-00124

A projektre megítélt támogatás összege: 27 985 942 .-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 A szakszervezetünk a MÁV Csoport (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Köz-pont Zrt, MÁV FKG Kft., MÁV KFV Kft., MÁV-Thermit Kft.) területén dolgozó fizikai és szellemi munkavállalók érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve.

A szervezetünk 1998. október 15-én alakult meg, mint szakmai érdekképviseleti szerv.
Tagjaink érdekvédelmi, érdekképviseleti feladatait látjuk el magas színvonalon. 
A szervezet a MÁV Zrt.-nél, a MÁV KFV Kft.-nél, a MÁV-Thermit Kft.-nél kollektív szerződés kötési jogosultsággal rendelkezik, a többi gazdasági társaságnál pedig képviselettel.
A szakszervezet célja, hogy biztosítsa tagjai élet és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását, elismertesse a pályavasúti és az azzal összefüggő munka társadalmi helyét és szerepét, jogi védelmet, képviseletet biztosítson.


Célcsoport bemutatása:
A munka világába lépő munkavállalókkal egészen a munkaviszonyuk megszűnéséig életkorra tekintet nélkül. A gazdasági társaságok tevékenységi köréhez tartozó szakmai munkakörökhöz szükséges ( MÁV Csoport szintjén ez több 100, műszaki és szellemi munkakör) szinte valamennyi végzettségű és érdeklődési körű munkavállalók munka és életkörülményeivel. Ez tagsági szinten magába foglalja a vasutas társadalom alkalmazotti minőségét.

A projekt kapcsán az érintett célcsoport a vasutas szervezetek munkavállalói, részben saját tagságunk, részben azok a munkavállalók, akik nem tagja egyetlen szakszervezetnek sem. Továbbá a célcsoport még a munkáltató képviselő személyek egy szűk körű csoportja. 
A célcsoport nagyobb részét képező személyek esetében több a férfi mint a nő. A korosztályok teljesen vegyesek.  Férfiak és nők alkotják vegyesen az érintett célcsoportot. Korosztályban és végzettségben széles palettán mozog a tagság. Természetesen történt egyeztetés személyesen a célcsoport adó tagsággal. Több alkalommal átbeszélve a projekt tartalmát. A megbeszélés eredményeként a döntésre jogosultak úgy döntöttek, hogy pályázatukkal részt kívánnak venni a projekt munkájában. A választott projekt témaválasztása: A munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás.

A projekt célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez. 

A felhívás keretében a szociális partnerek egy általuk képviselt nemzetgazdasági ágban/ ágazatban/alágazatban/szakágazatban (a továbbiakban együtt: ágazatban) az ágazathoz, vagy egy adott munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhatnak hozzá tematikus/ágazati projektjük megvalósításával. A projektek keretében olyan témák feldolgozása történik meg, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet. A projekt keretében elért eredményeket minél szélesebb körben szeretnénk kommunikálni, hogy a mind a munkáltató képviselőihez, mind az érintett munkavállalókhoz eljussanak az információk.

 A projekt megvalósításának kezdete:    2020.07.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30.

A projekt keretében elkészült tanulmányok az alábbi elérhetőségen letölthetőek / megtekinthetőek:

https://uniosprojektek.hu/Ajanlasok_Minosegi_munkahelyek.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/Elemzo_tanulmany_Minosegi_munkahelyekGINOP_5_3_5_18_2019_00124.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/Kerdoiv_Minosegi_munkahelyek_GINOP_5_3_5_18_2019_00124.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/Meresi_modszertan_Minosegi_munkahelyek_GINOP_5_3_5_18_2019_00124.pdf

A projekt során készített információs füzeteket az alábbi linken érhetők el.

https://www.uniosprojektek.hu/informacios_fuzet1.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/informacios_fuzet2.pdf