Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében

1. alkalom

2018.04.27.

Örömünkre szolgált, hogy a rendezvényen majdnem mindegyik külföldi partner megjelent, kivéve az Uzsgorodi szakmai félt. Az urajnai együttes vezetője már telefonos beszélgetések során jelezte felénk, hogy a távolság és az egyéb elfoglaltságai miatt nem fog tudni részt venni a projektben. Éppen ezért felvettük egy másik ukrán civil szervezettel a kapcsolatot, akik, pedig szívesen csatlakoztak a menetközben már elindult pályázathoz. Új pratner Lvivszka Miszka Promadszka Organizacija Aszociacija Pedaogicsnih Pracivniki Skil Ta Domkilnih Vihovnih Zakladiv  képviselője Olga Pantelejeva. A szakmai találkozón a nemzetközi együttműködés keretében a hazai és a külföldi szakemberek bemutatták a jelenlegi munkájukat, felvetették a munkájuk során felmerülő problémákat. Minden bemutatkozó szakember kifejtette véleményét a jelenleg folyó szakmai munkáról. Az előadások során a partnerek véleménye egyezett abban, hogy nyitottak az együttműködésre, valamint az új módszerek kipróbálására. Mind a hazai és a külföldi partnerek véleménye összecsengett a szakmai tervben vázolt feladatokra. Az előadások során különböző lehetőségek merültek föl a kivitelezés mikéntjében. A szakemberek aktívan vettek részt a felmerülő problémák feltérképezésében. Véleményünk szerint az első találkozó sikeresen zajlott, és a kitűzött célt elérte.  A program folyományaként előzetesen azt várjuk, hogy a résztvevők tanulási készsége és hozzáállása is pozitív irányba változik, így kevesebb eséllyel morzsolódnak le idő előtt a közoktatásból.

A program kapcsolódik az EFOP-5.2.2-17 Felhívás céljaihoz, a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztéséhez, esélyteremtő szerepének - különösen a szociálisan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kapcsán történő – javításához, mert a jelen lévő szakemberek mindegyike a saját területén a hátrányos (néhol halmozottan hátrányos) helyzetű gyerekekkel foglalkozik, és a tánc, a mozgás hátránykompenzációs szerepére építve tartja meg a foglalkozásokat. Az így elért gyerekek más ilyen jellegű fejlesztésben általában nem vesznek részt, így ezekkel a foglalkozásokkal nő a helyi közszolgáltatások elérése, az ezekhez a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is, így is megvalósul a hátránykompenzáció.

  

   

2. alkalom

2018.04.28.

A mai program feladata az volt, hogy a jövőbeni feladatokat részletesen megbeszéljük. Mind a hazai mind a nemzetközi szakemberek felvázolták az együttműködésben rejlő megoldásokat, illetve több javaslatot is tettek a problémák megoldására, eddigi tapasztalatai alapján. A partnerek közös feladatokat és módszereket határoztak meg a programok megvalósítására. Fontos szerepe volt a tolmácsoknak, hogy a szakmai nyelvet pontosan fordítsák le, ami teljes mértékben sikerrel járt. Ezt külföldi partnerek aktív részvétele bizonyította. Kérdéseikkel előmozdították, hogy az együttműködés útja közös legyen. Ismét egy sikeres találkozót zártunk. Reméljük a jövőben is így fog működni a kijelölt közös együttműködés.  A szakmai tervben leírt elvárásokhoz igazodva   azt várjuk az előttünk álló programoktól, hogy a résztvevők tanulási készsége és hozzáállása is pozitív irányba változik, így kevesebb eséllyel morzsolódnak le idő előtt a közoktatásból.

  

  

3. alkalom

2018.04.29.

A hazai és a külföldi szakemberek közösen határozták meg az előzőekben bemutatott módszerek alapján a feladatok kivitelezését. Érdekes volt hallgatni, hogy a nemzetközi partnerek is hasonló problémákkal küzdenek. A mai találkozón is megerősítést kaptunk arról, hogy a közösen kidolgozott módszerek működése sikerrel járhat. Az ehhez szükséges tapasztalatok cseréje és a szakmai tervben meghatározott feladatok meghatározása megtörtént. Új útmutatást kaptak a hazai és a nemzetközi szakemberek az elkövetkezendő két év programjainak megvalósításához. Minden fél nyitott volt az együtt meghatározott módszerek kipróbálásában. A vélemények egyeztek a megoldások fontosságában és időszerűségében. Külföldi partnereink határozottan támogatták közös feladataink céljainak megvalósítását, amelyben a diákok fejlesztése mellett a hagyományőrző tevékenység is prioritásként szerepel. 

  

  

4. alkalom

2018.04.30.

A negyedik, egyben utolsó beszélgetésen összefoglalásra kerültek az eddigiek. Összegzésként elmondhatjuk, hogy az együtt meghatározott módszereket mindannyian kipróbáljuk. Ehhez minden szakmai segítséget megkapnak a programban együttműködő partnerek, hogy feladataikat sikeresen elvégezhessék a közösen megállapított módszerekkel. A felek értékelték a szakmai együttműködés fontosságát és egyetértettek abban, hogy közös szakmai együttműködésben sikeresen meg fogjuk tudni valósítani a pályázatban előírt célokat, feladatokat. Értékeltük a jövőbeni feladatokat és az alkalmazott módszerek működését és sikerességét. A tapasztalatszerzés és a problémák megoldása ezúttal is sikeres volt. Reméljük, hogy az együttműködő felek sokszínű, nemzetközi tapasztalatai sikeresen befolyásolják a projekt további megvalósulását.