Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Nemzetközi hálózatépítés

1. alkalom

2018.04.27.

Az Alapítvány több éves ismeretséggel rendelkezik más külföldi szervezetekkel. Így a hosszú hétvége alatt lehetőséget láttunk egy találkozó megszervezésében. A pályázatba bevont külföldi partnereken keresztül újabb partnerek felé tudtunk nyitni. Az ő segítségükkel ismerkedhettünk meg újabb szakmai szervezetekkel, akik Lengyelországból, Ukrajnából, és az erdélyi Kalotaszentkirályról érkeztek. A lengyel, az ukrán és az erdélyi barátaink nagy örömmel fogadták meghívásunkat, így alkalmunk nyílt a nemzetközi hálózatépítésre. A találkozó során lehetőség volt betekinteni a másik szakmai munkájába. Az együttműködésben részt vevő partnerek is megismerhették az azonos területen működő másik külföldi fél munkásságát, előtörténetét. A külföldi partnerek baráti beszélgetés során megosztották egymással szakmai tapasztalataikat és eredményeiket. A beszélgetés nagyon jó hangulatban telt a tolmácsok segítségével, amely elősegítette a nemzetközi hálózat kiépítésének első lépését.  A különböző nemzetiségű szakemberek jóvoltából mindenki megismerhette  a másik kultúráját, hagyományait.

  

  

2. alkalom

2018.04.28.

Délelőtt kiváló alkalom nyílt arra, hogy újabb találkozót tartsunk a hazai és külföldi szakemberek számkára. A szervezetek képviselői előadást tartottak a szakmai munkájukról, melyeket kivetítőn kísérhettünk figyelemmel. A prezentációk kisvideókat, fényképeket is tartalmaztak, amelyek közelebb hozták a résztvevők számára az itt folyó szakmai munkát. Az előzetes információ cserék során több hazai szakember jelezte részvételi szándékát ezen a programon, így nagy öröm volt számunkra, hogy közel negyven résztvevő kísérte figyelemmel az előadásokat. Az előadók a részükre feltett kérdésekre minden esetben kielégítő választ adtak. Ez is bizonyította, hogy a szakmai találkozó egy jó hangulatú, feszültségmentes tapasztalat cserévé alakult át. A szervezett program eredményesnek bizonyult, a módszertani fejlesztésben egy újabb lépcsőfokot megtettek a szakemberek , így a szakmai tervben megfogalmazott célokhoz is közelebb jutottak. A további hálózatépítés sikerességét kedvezően befolyásolta. 

  

  

 

3. alkalom

2018.09.15.

A rendezvény alkalmával, a külföldi partnereink bemutatták a náluk alkalmazott módszereket. Marián Lojan, szlovák partnerünk elmondta, hogy a táncos órákat három részre bontja. Az első rész a teljes test átmozgatása, felkészítése a táncra, majd erősítő és lazító gyakorlatokat végeztet a gyerekekkel. A második részben motívumok gyakorlása folyik, végül a harmadik részben, pedig a már betanult koreográfia gyakorlása zajlik. A részt vevők számára levetített foglalkozás is alátámasztotta az elmondottakat. Jellemző az órájukra a folyamatos frontális munka, illetve az utánzással tanulás. A munkájuk során nem alkalmaznak eszközöket. Ők is nagy hangsúlyt fektetnek a hibák javítására. A figyelem fenntartásával küzdenek. A másik előadó Péntek László volt, Körösfőről. Az előadásból megtudhattuk a néptánc kialakulását, hiszen a kezdetekben csak népdaléneklés folyt, és később lett néptánc oktatás. Jelenleg a helyi általános iskola diákjai számára külső tánctanár oktatja a néptáncot. Az órák során megjelenik a differenciálás, a játékosság, illetve a mozgáskoordinációs gyakorlatok is. A gyerekek kellő önbizalmat gyűjtenek a foglalkozások alatt, amit a tanulási folyamatokba is át tudnak majd vezetni, és ez minden bizonnyal iskolai teljesítményükben is meg fog mutatkozni. 

 

 

 

4. alkalom

2018.09.15.

A harmadik külföldi partnerünk képviseletében Olga Pantelejeva előadásából megtudtuk, hogy általában 100 fővel dolgoznak egy évben. A tánc oktatást 5 éves kortól kezdik. A hozott videóval szemléltették, hogy náluk a bemelegítés egy előre betanult mozgások sora, amit a gyerekek már betanulás után egyedül hajtanak végre, tanári irányítás nélkül. A szakember csak szóban instruál. Az óra 2. részében technikai gyakorlás folyik, szintén zenére. Ebben a részben a koreográfiák egyes etüdjeinek a gyakorlása is megtörténik. A táncuk nagymértékben a klasszikus balett elemire épül. Az órákon nagyfokú fegyelmet követelnek meg. Az előadás után feltett kérdésre, miszerint „Csatlakozhat-e menet közben bárki?" azt a választ kaptuk, hogy nem, mert nem tudja visszamenőleg elsajátítani az ismeretanyagot a gyerek. Ezen a részt vevők kicsit megdöbbentek. Hiszen más nemzeteknél ez nem okoz gondot, azonban belátható, hogy a komplex tanítási folyamatba nem célszerű később becsatlakozni, mert az előzőekben megvitatott lelki érettség szintjét úgy lehet elérni, ha a résztvevő minden alkalmon ott van.

 

 

5. alkalom

2019.09.14.

A nemzetközi hálózatépítés alkalmával a több mint egy éves együtt dolgozás eredményeiről cseréltek tapasztalatot a külföldi és hazai szakemberek kerekasztal beszélgetés során. Megbeszélték a pályázat eddig elért tapasztalatait. A beszélgetés során az ukrán külföldi partner előadást tartott arról, hogyan építi és használja az órákon a pályázat által kidolgozott módszereket. Véleménye szerint a nagyon hasznosnak bizonyulnak a tanulók fejlesztésében, és fejlődésében. Az ukrán partner beépítette az óra folyamatába a kidolgozott mozgásformákat, amely pozitívan befolyásolta a tanulók tanulási folyamatát. A második előadást és részleges eredményösszesítést Réthiné Muha Krisztina vázolta a dokumentumok alapján. Az előadások után a szakemberek véleményt alkottak az eddig elért eredményekről és változásokról, valamint egyeztették a további munkafolyamatokat és elvégzendő feladatokat. A műhelymunka nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen a szakemberek további fejlődést remélnek a módszerek alkalmazásával. Kíváncsian várják az újabb eredményeket.