Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Hazai tanulmányút/külföldi tanulmányút szervezése

1. alkalom

2018.04.14.

2018. április 14-én került megrendezésre a MezőTour V. Országos Balett és Moderntánc Verseny és Fesztivál, Mezőtúron. Szakembereink 20 fővel vettek részt a rendezvényen, majd meglátogatták a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, ahol szakmai beszélgetést folytattak az intézményben folyó munkáról Karapancsevné Jász Ildikó és Pusztai Katalin igazgatókkal. A tanulmányúton folytatott beszélgetések célja, hogy a szakemberek megismerjék egymás munkáját. A beszélgetések főként arra fókuszáltak, hogyan lehet különböző szociális hátterű gyerekekkel, fiatalokkal együtt dolgozni. A szakmai találkozón a szakemberek arra hívtál fel a figyelmet – és ezzel minden jelen lévő egyetértett, hogy a tánc hátrány-kompenzációs szerepe igen nagy, hiszen itt nem számít a családi háttér, az anyagi helyzet, csak a befektetett munka és a tehetség. Péli Nagy Kata, a Magyar Táncművészeti Főiskolán rektori tanácsadója elmondta, hogy ez a szakmai találkozó több okból is pozitív: Egyik, hogy megismerhetik egymás szakmai munkáját a tanulási nehézségekkel küzdő szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel folytatott munka módszereket az ide látogató szakemberek, másrészről lehetőség van megosztani egymással a jó gyakorlatokat, például, hogyan kommunikáljanak a szakemberek a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok szüleivel, hogyan tartsák bent őket a táncoktatásban, milyen érveket sorakoztassanak fel e mellett. Szakembereinknek lehetőségük volt szakmai beszélgetéseket folytatni, így Mihály Beatrix balettmester, a budapesti Developpé Balett vezetőjének a véleményét is meghallgatták. Beatrix elmondta, hogy az ilyen találkozók lehetőséget adnak arra, hogy a csoportok bemutathassák tudásukat, és a produkciók során a társadalmi különbözőségek teljesen eltűnnek. A programra az ország különböző részeiről érkeztek a szakemberek. Makóról érkezett a Varga Balett Táncműhely, Martfűről a Balance Művészeti Egyesület, Orosházáról a Mozgásművészeti Műhely, Tiszaföldvárról Voyage Balett, így országos lefedettségű szakmai munkának lehettünk tanúi. 

A csoportok bemutatkozása után szervezett szakmai beszélgetések, kerekasztalok és az ott elhangzott jó gyakorlatok megerősítettek minket abban, hogy a tanulmányutunk elérte célját.

  

  

 

2. alkalom

2018.05.12.

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek társastáncokat oktató szakemberek részére olyan lehetőség adódott ezzel a tanulmányúttal, amely nem minden nap adatik meg – nyilatkozta Stofanné Barna Boglárka szakmai vezetőnk. Az Európa Bajnokságot Debrecenben rendezték meg, ahol számos olyan szakember vett részt, akinek a véleménye nagyon sokat számít a szakmai körökben és sikerrel aknázza ki a szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél a táncot, mint fejlesztő eszközt. Mindig siker egy mély szegénységben élő tanulási nehézséggel küzdő gyermeket kísérni versenyre. Az egész napos rendezvényen Európából érkező amatőr párosok mutatták be a legújabb stílusban táncolt latin-amerikai táncokat. Juhász Viktória elmondta, hogy a hagyományos táncok kiegészültek a jazz balett mozdulatokkal, és akrobatikai elemekkel is, így még több lehetőség nyílik arra, hogy az új trendnek megfelelő stílus elemeket beépítsék a szakmai munkába, így a szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek érdeklődését is könnyebben tudják fenntartani. A hagyományos zenéktől elszakadva egyre több mai divatzene jelenik meg a latin ritmusokkal, így könnyebb munkánk van, hiszen a tanulók már a közkedvelt zenékre táncolhatnak. Ma már a TikTok videok 99% modern zenére és effektekre. Ez nagyon fontos azokban a közösségekben, ahol a kultúra esetleg csak a ma divatos zenék ismeretében, a televízió és internet nézésében merül ki. A csoportjainkba járó hátrányos helyzetű gyerekek számára hátránykompenzációs szerepe lehet annak, ha maguk is tevőlegesen részt vesznek valamilyen kulturális termék előállításában: ettől nő az önbizalmuk, és így lehetőség van esetleg a kisebbség soraiból érkező gyerekek saját kultúrájának a felértékelésére. Összegezve elmondhatjuk, hogy a tanulmányi út sikerrel járt, mert az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudjuk az elkövetkezendő években a gyerekekkel, és közvetve a szülőkkel folytatott munkában.

  

    

 

3. alkalom

2018.05.26.

A programot Magyarország Ungvári Főkonzulátusa szervezte. A szakemberek Ukrajnában, Ungváron megrendezett HUNGARYFEST 2018 rendezvényre utaztak, Fülöp Andrea, konzul meghívására. A rendezvényen a magyar tánc és élménypedagógiával, kultúrával foglakozó, magyar hagyományokat ápoló együttesek léptek föl. A programon külön szekció ülést szenteltek azon módszereknek és jó gyakorlatoknak, melyek segítségével a szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket fejlesztik Ukrajnában/Magyarországon. A programra szép számban érkeztek Magyarországról szakemberek, így találkozhattunk a nyíregyházi szakgimnázium szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő diákokkal foglalkozó szakembereivel is. Az őket kísérő Szilágyi Zsolt szakember mutatta meg alkalmazott praktikákat, módszereket. A Sárospatakról érkező szakember Darmos Csaba elmondta, hogy nagyon jó élmény volt látni külföldön a magyar összefogást, és a magyar értékeket képviselő művészeti csoportokat és hogy az Ukrajnában is nagy figyelmet kap a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése. A külhoni statisztikák szerint a gyermekek 1/3 ma már tanulási nehézségekkel küzd, közülük 30% nehéz szociális körülmények között él. A program során tájékozódtunk a jelenlegi szakmai munkáról és az elért eredményekről. A program a Kárpátaljai Megyei Filharmónia épületébe megrendezett, 4 for Dance, nyíregyházi együttes műsorával zárult. A szakembereknek nagyon tetszett a sok humorral fűszerezett virtuóz táncos előadás. A humor, a vicc a megértés és odafigyelés segítségével a szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek egyik triviális eszköze, melyet a mindennapokban gyakran elfelejtenek alkalmazni. A tanulmányút során olyan helyi humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberekkel találkoztunk, akikkel elsősorban a munkájuk során a célcsoport foglalkoztatása, lekötése, a velük való kommunikációs nehézségeiről egyeztettünk.

A több helyről érkező szakértői csoportokkal folytatott egyeztetések során két dolog nyert megállapítást:

- a nyelvi korlátok, a nem egy etnikumhoz tartozók a művészeti munka során könnyebben kerülnek közel egymáshoz

- nincs általános módszer, lokális megoldásokra kell törekedni.

  

   

 

4. alkalom

2018.09.28.

A program kapcsolódik az EFOP-5.2.2-17 Felhívás céljaihoz, a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztéséhez, esélyteremtő szerepének - különösen a szociálisan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kapcsán történő – javításához, mert a jelen lévő szakemberek mindegyike a saját területén a hátrányos (néhol halmozottan hátrányos) helyzetű gyerekekkel foglalkozik, és a tánc, a mozgás hátránykompenzációs szerepére építve tartja meg a foglalkozásokat. Az így elért gyerekek más ilyen jellegű fejlesztésben általában nem vesznek részt, így ezekkel a foglalkozásokkal nő a helyi közszolgáltatások elérése, az ezekhez a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is, így is megvalósul a hátránykompenzáció.

A foglalkozások mindegyikén, így ezen is folyamatosan arról egyeztettek a szakemberek, hogy az éppen aktuális téma hogyan érinti a hátrányos helyzetűeket és mi lehet ebben a megfelelő jó gyakorlat, ők szakemberekként hogyan tudnak hozzájárulni a hátránykompenzációhoz. A külföldi partnerszerveztek delegáltjai és a szolgáltatást nyújtó szakemberek, valamint a szakmai megvalósítók a Bocskai István Református Oktatási Központot látogatták meg az ott folyó esélyteremtő a szociálisan hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő, integráló munka tanulmányozása céljából. A szakmai tervben ismertettek szerint a céloknak megfelelően tapasztalat- és tudástranszfer céljából kerestük fel a Bocskai István Református Oktatási Központot.

Az iskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény magába foglal óvodát, általános iskolát és középiskolát is. Az általános iskola részében körbevezetett minket, és megmutatta az oktatás helyszíneit. A tanulmányúton részt vett szakemberek a közös beszélgetés során tapasztalatot cseréltek az alkalmazott módszerekről, melyekkel a szociálisan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket fejlesztik. Az iskolaigazgató álláspontja szerint nagy szükség van a művészeti oktatás beépítésére az általános iskola alsó tagozatában. Tapasztalata szerint a művészeti oktatás; a mozgás és a zene olyan készségeket és képességeket fejleszt, amelyek elősegítik más tantárgyak tanulását is. A művészeti képzésben résztvevő, szociálisan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek tanulási folyamatait elősegítik a zenés és táncos foglalkozások a kitartás és a monotonitás tűrése területén. A jelenlévő szakemberek teljes mértékben egyetértettek az igazgató úr véleményével és tapasztalataival, miszerint a művészeti oktatás fontos a gyerekek fejlődésében. Ebben az intézményben van mozgásoktatás, amit szintén egy külsős művészeti iskola old meg. Beszélgetést folytattunk az intézmény vezetőjével, hogy milyen tapasztalati vannak e téren. A vezető elmondta, hogy nagyon támogatja ezt a fajta művészeti nevelést, mert láthatóan javul a gyerekek tanulmányi eredménye. A bemutatkozások pedig erősítik a gyerek személyiségét. Továbbá elmondása szerint a színpadon eltűnnek a szociális különbözőségek. Elmondta még továbbá, hogy úgy vonják be a gyerekeket a táncba, hogy az iskola részéről elismeréssel jutalmazzák a tanulókat egy – egy sikeres fellépés után. Így a tánc követendő példa lesz a többiek számára is

A programon résztvevő külföldi partner: - Szlovákia - Súkromné centrum vol’ného casu –Streda nad Bodrogom – Stofan Farntisek

 

 

 

5. alkalom

2018.11.04.

Az általunk meghívott szakemberek a Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfusi Verseny tanulmányozását tűzték ki célul. Azért látogattuk meg ezt az országos szervezésű rendezvényt, hogy a mai táncos koreográfiák trendjéről képet kapjunk. Ezen a rendezvényen, az ország területén működő táncos műhelyek hozták el megversenyeztetni a koreográfiájukat. A verseny során minősítették a számokat. A szakemberek szerint nagyon erős volt a mezőny. Az egész napon 40 különböző koreográfiát tekinthettek meg. Nagyon sok ötletet merítettek a látottak alapján. Megállapítottuk, hogy a mai koreográfiai trend, inkább a művészkedést részesíti előnyben. Bár nagyon jó hagyományos művek is színpadra kerültek. A szakemberek a szünetekben tapasztalatokat cseréltek a hasonló cipőben járó kollégákkal. Ezek a szakmai beszélgetések sokat segítenek a jövőbeli munkánk során. A versenyen látottak nagymértékben inspirálnak bennünket. Úgy gondoljuk, hogy érdemes volt elutazni Kecskemétre, élményekkel feltöltődve érkeztünk haza.