Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések keretében

1. alkalom

2019.01.03.

A Tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések című januári programunkon folyattuk a közös munkát. A program fő témája az volt, hogy a tavaly nyáron tartott kompetenciafejlesztés és az ott elsajátított módszerekről a szakértők véleményt nyilvánítottak. Mindehhez a bemeneti mérést elvégezték a szakemberek. A több mint három hónap alatt szerzett felmérések során történt tapasztalatok megosztása történt programunkon. A szakemberek megosztották egymással a felméréssel kapcsolatos tapasztalatait. Mint például Stofan Frantisek a Súkromné centrum volného casu Streda nad Bodrogom vezetője, vagy Matu Zsolt One Life Dance külföldi szakemberek. Kitértek a szervezési és logisztikai problémákra is. Ezt jó volt megbeszélni, mert a következő méréseknél így már ezeket is figyelembe tudjuk venni. A vélemények meghallgatása alapján számos olyan pont volt, amiben a szakemberek egyetértettek. Voltak olyan szakemberek, akik elmondták, hogy a legnehezebb feladat a koordinálás volt. Nehézségbe ütközött a felmérések időpontjának megszervezése. Nagyon rugalmasnak kellett lenni a helyi iskola munkatársaival. Szerencsére az együttműködés minden helyen magas fokú volt, így a tervezett felméréseket sikeresen le tudtuk bonyolítani. Az órai munka során beépítésre kerültek a nyáron megszerzett új ismeretek. A szakmai tervben vállaltak és elfogadott irányelvek mentén szerint zajlót találkozónk.

 

 

2. alkalom

2019.01.04.

A második napon, tréning keretében, a tapasztalatok feldolgozása történt. Fontos volt számunkra, hogy megértsük a gyerekek lelkét. A gyerekekhez a legközelebbi út a játék. Így ezen a napon olyan játékokat tanultak a szakemberek, amit a gyerekekkel is ki lehet próbálni. A játékélmény a felnőtt szakembereket is elvarázsolta. A tapasztalatok feldolgozása a vélemények szerint jól sikerült. A közösen átbeszélt kompetenciák kipróbálása a szakemberek körében új utakat nyitott. A játékpedagógia felhasználásával lehetőség nyílik arra, hogy közelebb kerülhessünk a gyerekekhez. Ezáltal jobb lesz az együttműködés, motiváltak maradnak a gyerekek, és ebből a motivációból erőt meríthetnek a problémák leküzdésére akár az iskolában, akár a mindennapokban. Ez olyan folyamatot indít el, amelyen keresztül csökkennek az egyenlőtlenségek, megkezdődik a felzárkózás a társakhoz. A játékok után a pedagógiai oldalt is átbeszélték a szakemberek. A második nap elérte célját.

 

 

 

3. alkalom

2019.01.05.

A harmadik napon a tapasztalatok összefoglalása történt. A szakemberek az elmúlt nap történéseit foglalták össze. Továbbá közösen megfogalmazták azokat a célokat, amelyeket a jövőben el kívánnak érni. Ezek a célok egyénre és csoportra is vonatkoznak, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását szem előtt tartva. A szakemberek egyet értettek abban, hogy a már megtanult és alkalmazott új ismereteket tovább kell folytatni. A következő visszamérések logisztikai módját is már elkezdték kidolgozni. A csoportokban történő feldolgozás is hatékonynak bizonyult. A három napos tréning elérte célját, mert sikerült közös nevezőre jutni, illetve a felmerült problémákra sikerült megoldást találni közösen.

 

 

4. alkalom

2019.03.09.

A szakmai megbeszélésen a szakemberek arról beszélgettek, hogy a gyerekek táncos fejlődésére miért van szükség, és ki hogyan látja ezt a legjobban megvalósítandó feladatnak. A szlovákiai partnereink elmondták, hogy számukra az a legjobb megmérettetés, ha a tanulóik számos bemutatkozáson vesznek részt. A próbatermekben tanultakat minél többször mutassák be közönség előtt. Ezáltal egyre jobban fejlődnek a gyerekek. Ezzel a többi szakember is egyetértett, hiszen nagyon pozitív élményben van részük azoknak, akiket a közönség megtapsol. Ilyenkor eltűnnek a valóságban létező szociális hátrányok. Nincsenek különbségek a gyerekek között. Ezt bizonyította az értekezletet követő táncos műsor megtekintése is. A rendezvény után arra a megállapításra jutottak szakértőink, hogy a külföldi szakemberek meghívása az itthoniak mellé, és ezáltal az ő módszertani újításaik, értékes hozzáfűzéseik minden bizonnyal hozzá fognak járulni a hazai szakemberek gondolkodásának fejlődéséhez, és a közvélemény pozitív irányba tereléséhez az adott témában. Ennek köszönhetően csökkenthetők a térségben az egyenlőtlenségek, és felgyorsulhat a felzárkózás folyamata is.

 

5. alkalom

2019.03.30.

A szakmai megbeszélésen a szakemberek arról beszélgettek, hogy a gyerekek táncos fejlődésére miért van szükség, és ki hogyan látja ezt a legjobban megvalósítandó feladatnak. A szlovákiai partnereink elmondták, hogy számukra az a legjobb megmérettetés, ha a tanulóik számos bemutatkozáson vesznek részt. A próbatermekben tanultakat minél többször mutassák be közönség előtt. Ezáltal egyre jobban fejlődnek a gyerekek. Ezzel a többi szakember is egyetértett, hiszen nagyon pozitív élményben van részük azoknak, akiket a közönség megtapsol. Ilyenkor eltűnnek a valóságban létező szociális hátrányok. Ilyenkor rövid időre megszűnnek a különbségek a gyerekek között. Ezt bizonyította az értekezletet követő táncos műsor megtekintése is. A szakemberek úgy vélték, hogy a bemutató felettébb színvonalasra sikeredett, és konstatálták, hogy mind a tanulók, mind az oktatók számára fontos az, hogy visszajelzést kapjanak munkájukról, ugyanis csak úgy tudnak fejleszteni, ha több helyről kapnak kritikát, értékelést.

 

6. alkalom

2019.05.24.

A szakmai megbeszélésen a szakemberek arról beszélgettek, hogy az egy éves együtt dolgozás során, milyen minőségi változás következett be a gyerekek táncos fejlődése során. Ki hogyan látja a jövőben a tánc fontosságát a gyerekek és a saját életében. A szlovákiai partnereink elmondták, hogy számukra az a legjobb fejlődés, ha a munkájukat minél többször megmérettetik, akár csak a közönség előtt, vagy akár más szakemberek előtt. A próbatermekben tanultakat minél többször szeretnék bemutatni közönség előtt, mert szerintük a rutint, a magabiztosságot csak így lehet megszerezni. Az a gyerek, aki magabiztossá válik biztos, hogy fejlődni fog. Ezzel a többi szakember is egyetértett, hiszen nagyon pozitív élményben van részük azoknak, akiket a közönség megtapsol. A jól végzett munka jutalmaként élik meg a gyerekek. Ezt bizonyította az értekezletet követő táncos műsor megtekintése is. A szakemberek szerint az előadások nagyon színvonalasak voltak és mindenképpen szükség van mind a tanulók és mind a pedagógusok számára, hogy visszajelzést kapjanak munkájukról.

 

 

7. alkalom

2019.06.07.

A közös szakmai programon a pályázatban résztvevő szakemberek osztották meg tapasztalataikat az elmúlt évről. A szakmai kiértékelésen a résztvevők bemutathatták fejlődésüket a tánc terén, ami a következetes és színvonalas szakmai munka gyümölcse. Tapasztalataik és észrevételeik sokban megkönnyítik majd a jövőbeni munkafolyamatok szervezését és végrehajtását.  A szakmai tervben leírt elvárásoknak eleget téve a hátrányos helyzetben lévő diákoknak egytől-egyig sikerült sikerélményt átélniük, a foglalkozások alatt motiváltak tudtak maradni a felkészült pedagógusoknak köszönhetően. A szakemberek egyöntetűen megállapították, hogy a tánc és a mozgás elősegíti a tanulók fejlődését mind szociális mind egyéni vagy csoportos vonatkozásban is. A közös értekezés után megtekinthették a szakemberek, a színpadon felvonultatott csoportok tudását és tehetségét, amely remekül alátámasztott az elmondottakat. A program folyományaként azt várjuk, hogy a résztvevők tanulási készsége és hozzáállása is pozitív irányba változik majd, így kevesebb eséllyel morzsolódnak le idő előtt a közoktatásból.