Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Kutatás

A felmérések kiértékelése, kipróbálása

A mozgás felmérések bemeneti mérése befejeződött 2018. novemberében. Ezután következett a felmérések kiértékelése. A szakmai vezető és a helyettese irányításával megtörtént a gyerekek mozgásának az eredményeinek értékelése. Ekkor szembesültünk azzal a problémával, hogy nem vettük figyelembe, mi van akkor, ha egy gyerek értéke nem egyforma, azaz a felmérést végző két szakember máshogy látta a gyerek teljesítményét. Így a látottak alapján egy újfajta kiértékelést kellett kidolgoznunk. Ezt a szakmai vezető és a helyettese végezte el. Az így született érékelés szerint nagyon sok gyereknél kiderült, hogy a felmérés százalékos aránya nagyon csekély lett. Ez az eredmény is azt támasztja alá, hogy a mai gyerekek mozgásfejlesztésére igen is nagy szükség van.  Ezzel a küldő partnerek is egyetértettek, és kíváncsian vetették bele magukat a kipróbálás fázisába. Ehhez a műhelymunkák során adtunk útmutatót. Ha bármilyen nehézségbe ütköztek, mindig a segítségükre voltunk.

A mozgás fejlettségi szint visszamérése

2019 májusában és júniusában elkezdődtek a visszamérések lebonyolítása. A 2018-as bemeneti mérések alapján kíváncsian várták a szakemberek, hogy milyen eredményt fognak kapni a közel egy éves munka után. Mivel a szakemberek 2018. júniusában már megkapták az új kompetencia fejlesztéshez szükséges információkat és gyakorlati tudást, így lehetőségük volt a hiányosságok pótlására a mozgás területén. A visszaméréseknek ezt kellene alátámasztania. Tehát a visszamérések koordinálásáért Réthiné Muha Krisztina, projekt menedzser és Stofanné Barna Boglárka, szakmai vezető a felelős. Az egyeztetéseket ismét Ők végezték, szerencsére ezek újból gördülékenyen mentek. A helyi általános iskolák vezetői mindenben segítségünkre voltak, így megtörténhettek a visszamérések. Mivel már eddigre tórutint szereztek a szakemberek az adatgyűjtésbe, így sokkal gyorsabban tudtak dolgozni. Kb. 3 hét alatt vissza tudtak mérni mindenkit. Természetesen akadt olyan, hogy a felmérés napján betegek voltak a gyerekek, őket nem tudtuk visszamérni. Megbeszéltük, hogy az ő eredményüket nem vesszük figyelembe a tanulmány készítése során. Hiszen akkor mutatható ki a fejlődés, ha mind a bemenet és mind a kimenet értékelve van.

A mozgás felmérés vizsgálatok megszervezése

A kipróbálás után a szakemberek megegyeztek abban, hogy kiken fogják kipróbálni a felmérést. Mivel több telephely is szóba jött, nagy munkát igényelt a szakmai vezetőtől, Stofanné Barna Boglárkának és a helyettesétől Réthiné Muha Krisztinának, hogy lekoordinálja a felméréseket. Első feladatként meg kellet fogalmazni egy szülői hozzájáruló nyilatkozatot, amiben a törvényes képviselő megengedi, hogy gyermeke mozgás fejlettségét felmérjük. A szülők nyilatkozatának a beszerzése hosszabb időt vett igénybe, mint gondoltuk. A következő feladatok megoldása várt Ránk:

-egyezetnünk kellett a helyi általános iskolák vezetőjével, hogy engedélyezzék a felmérést a tanítási órák idején.

-össze kellett állítnunk a felmérésre alkalmas szakembereket, akik az adatgyűjtést végzik.

-a felméréshez szükséges eszközöket össze kellett állítani, és párhuzamos mérés esetén is megfelelő eszközre volt szükség.

-komoly logisztikát igényelt, hogy a szakemberek eljussanak a helyszínekre.

Az online kérdőív összeállítása

A pályázat során online kérdőív elkészítésére is sor került. Az előírás szerint 100 hazai és 100 külföldi szakember véleményét kell kikérni a témában. A projekt felelősök kérték a hazai szakemberek segítéségét a kérdések összeállításához. A kérdőív kérdései szorosan kapcsolódnak a gyerekek mozgás fejlettségi szintjéhez. A kérdőív címe: „Kutatási kérdőív a művészeti és közoktatásban oktató szakemberek részére a mozgásfejlesztés, hátránykezelés lehetőségeinek feltérképezésére.” A kérdőív 19 kérdésre várja a szakemberektől a választ. A válasza adás egy 5 fokú skálán lehetséges. 5 teljesen egyetértek, a 4 többnyire egyetértek, 3 egyet értek, 2 kevésbé értek egyet és az 1 nem értek egyet. A kérdőív online formáját Dr. Zsom Tamás és Dr. Zsomné dr. Muha Vitória egyetemi kutató tanárok állították össze. Ők ketten kezelik a kérdőívek beérkezést és ők dolgozzák fel a kapott eredményeket, amelyeket a kutatási tanulmányba fogunk publikálni.

Kutatás előkészítése

2018. június 18-22-e között megtartott kompetencia fejlesztéses tréningen a részt vevő szakemberek, megbeszélték, melyek azok a területek, amit mérni lehet. Az ehhez szükséges mozgásfelmérő feladatok összeállítását Réthiné Muha Krisztina végezte, aki a már meglévő tapasztalatai alapján készített el egy feladatsort. Ezeket a gyakorlatsorokat a szakemberek kipróbálták. Saját bőrükön tapasztalták meg a mozdulatok helyes kivitelezést. A gyakorlatok végrehajtása közben beszéltük meg hány fokú skálán mérjük a helyes végrehajtást. Az első megközelítésben ötfokú skálát terveztünk. Azonban a kipróbálás során megegyeztünk, hogy elég csak a 0, 1, 2, 3 pontokat használni. Miután ebben egyetértésre jutottak a szakemberek, összeállították kisebb csapatokban, hogy mikor ér a gyakorlat 0-át, 1-et, 2-őt vagy éppen 3-at. Az egy hét alatt a már megbeszélt feladatsort, egy önként vállalkozó szakember segítségével ki is próbáltuk. A szakemberek külön- külön mérték a látottakat.  Az eredmény közel azonos volt. A nem egyértelmű méréseket, újból átbeszéltük, és végül megalkottuk közösen a felmérő lapot.

Mozgás felmérés elvégzése élesben

2018. szeptemberében és októberében elkezdődött a gyerekek mozgásának felmérése. A szakemberek izgatottan várták, milyen eredmények születnek. Legelsőnek az ukrán partnereink gyermekeit mértük fel, párhuzamosan két helyiségben, egyszerre 6-6 fővel. A felmérés egy kicsit lassan ment, mert a gyerekeknek fordítani kellett az ukrán tolmácsnak a feladatokat. A felmérő lapot úgy állítottuk össze, hogy egy lapon egyszerre egy szakember két gyerekeket tud mérni. A kipróbálás során azonban rákjöttünk, hogy ez nem hatékony, és nehezen lehetett beazonosítani a gyerekeket.  Így a felmérést követően egy új felmérő lapot készítettünk, amin már csak egy gyermek eredményei szerepeltek. Továbbá kiegészítettük azzal is, hogy kerüljön rá az is, hogy ki készítette a felmérést. A felmérés összegzése az volt, hogy az összeállított mozgásokat a 6 ember 60 perc alatt végezte el. Ez egy kicsit időigényessé sikerült, de ahhoz, hogy széleskörűen megbizonyosodjunk a gyerekek mozgás fejlettségéről, ezekre a feladatokra nagy szükség van.