Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Projekt csapat

A szakmai megvalósítók:

A projektek megvalósító csapat minden tagjának világosan megvoltak az ellátni való feladatai, melyeket hosszas egyeztetés és tervezési folyamat eredményeképpen jelöltünk ki számukra. A projekt megvalósítása során alkalmazásra került egy fő projektmenedzser, egy fő pénzügyi vezető, egy fő szakmai vezető, valamint több szakmai megvalósító is. Minden szakemberünk rendelkezett releváns tapasztalattal és képzettséggel amellett, hogy egyéni motivációjukkal és gyakorlatias, tettrekész gonolkodásmódjukkal a lehető legtöbbet kihozták minden szituációból. Ezt kombinálva a megfelelő foglalkoztatottsági jogviszony megtalálásával, meg is kezdhették a közös munkát azért, hogy a pályázat sikeresen végbemenjen és kézzel fogható eredményeket tudjanak felmutatni a projektidőszak lejártát követően. 

Humánerőforrás és infrastrukturális háttér:

Az Alapítvány rendelkezik adminisztrációs háttérrel a működés kapcsán. Az irodában van három asztali számítógép, egy darab multifunkcionális nyomtató. A mindennapi munkához szélessávú internet áll rendelkezésre. Az alapítvány tulajdonába van egy 2 9 személyes kisbusz, amivel az oktatók és segítők szállítását meg tudjuk oldani az érintett hat településre. Továbbá a dolgozók rendelkeznek saját gépjárművel. Az épületben van három 50 és egy 100 négyzetméteres terem. A szociális helyiségek is rendelkezésre állnak.  A pályázat lebonyolítását olyan szakemberek végzik, akik már többször részt vettek TÁMOP-os, NKA-s, NTP-s pályáztatok végrehajtásában. A résztvevők mindegyike lelkes, és elhivatott a művészetek iránt. A rájuk bízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzik. A szakembereink részt vesznek a működésben, ismerik a szervezet jellemzőit és részei a munkafolyamatoknak. 

A projekt megvalósulásáért felelős csoport:

A projektmenedzsment betartatja a határidőket, a szakmaiságért is felelősséggel tartozik. Továbbá az egész projektet figyelemmel kíséri, megszervezi az időpontokat, tartja a kapcsolatot a külső szakemberekkel, szolgáltatókkal. A projektmenedzseri feladatokat Réthiné Muha Krisztina fogja végezni. Az ő munkáját fogja segíteni Stofanné Barna Boglárka, szakmai vezető, aki felsőfokú nyelvismerettel rendelkezik, és a kapcsolatot is tudja tartani a külföldi partnerekkel. A pénzügyi vezető Réthi Krisztián lesz, pénzügyi gazdasági mérnök, aki tisztában van a pályázat költségvetésével. A számlák rendszerezésével, kifizetésével, a pénzügyi jelentésekkel fog foglalkozni. Az alapítvány egyik fontos feladata a művészeti iskola fenntartása. A város és egyéb telephelyek kulturális életében állandó részt vevők a művészeti csoportok. Ezen túlmenően a fesztiválok, versenyek, konferenciák szervezése és lebonyolítása, valamint a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás további feladatunk