Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése

2020.03.11

A Disszeminációra a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tantestülete előtt került sor. Az előadást Réthiné Muha Krisztina, projektmenedzser tartotta. A szakembereknek elmondta, hogy a projektben a következőkre keresték a válaszokat: tánc motiváló, teljesítmény ösztönző és hátrány kompenzáló szerepére, a néptánc, néphagyomány fontosságára, a művészeti nevelés hátrány kompenzáló, a mozgásfejlesztési és a személyiségfejlesztési hatásaira. Ehhez együtt működtek más szervezetekkel határon innen és túl, közösen dolgoztak ki új módszereket és eljárásokat, jó gyakorlatokat.  Ezen kívül tájékoztatást adott arról, hogy a projekt során végzett szakmai tevékenységek hogyan valósultak meg, illetve az ehhez kapcsolódó kutatási anyag hogyan igazolta a hipotéziseiket. Bemutatásra került, milyen módszerekkel dolgoztak, a felállított hipotéziseket hogyan bizonyították be. A kutatási eredmények összefoglalását is elmondta, miszerint a néptánc mozgásfejlesztő hatása milyen nagy. A bemutatott diagramokból jól látható volt, hogy a legnagyobb fejlődés az első osztályban tapasztalható, azoknál a gyerekeknél, akik a testnevelés órát kiegészítve még néptánc foglalkozásokon is részt vesznek. A vizsgált területek a következők voltak: nagymozgások, rugalmasság, keresztezők, összerendezők, egyensúly, és ritmus. A 6 terület közül, a legnagyobb fejlődés, a nagymozgások terén lett. Bemutatásra került, hogy a mozgás felméréshez milyen eszközökre van szükség, illetve, milyen szervezést igényelt egy-egy felmérés lebonyolítása. Mivel az iskola diákjai is részt vettek a felmérésben, itt köszönte meg a segítséget és a támogatást, amit kaptak az intézmény részéről. A szakemberek láthatták, hogy milyen érték van a kezükbe, és az új módszer segítségével a népi hagyományok ápolása során fejlesztik a gyerekek személyiségét és mozgáskultúráját is, ezáltal hátránykompenzáló tevékenységet is végeznek. A projektmenedzser elmondta, hogy a szakmai és a kutatási anyag online is elérhetővé válik.