Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Zárókonferencia

2020.03.07

A Záró konferencián arról kaptunk tájékoztatást, hogy a projekt során végzett szakmai tevékenységek hogyan valósultak meg, illetve az ehhez kapcsolódó kutatási anyag hogyan igazolta a hipotéziseinket. A konferencia résztvevőit Dr. Muha Miklós, az alapítvány képviselője üdvözölte, és elmondta, hogy kik vettek részt a projektben, külön megköszönve a külföldi partnerek együttműködését. Őt követte Stofanné Barna Boglárka, szakmai vezető előadása, akitől megtudtuk, hogy a kutatási anyag elkészítéséhez milyen interjúkat, és kérdőíveket kellett lebonyolítani, elkészíteni. Boglárka elmondta, hogy a pályázat során felállított hipotézisek, miszerint a néptánc hagyományok átadása nagyon fontos az ember életében, a tánc motiváló, teljesítmény ösztönző és hátrány kompenzáló szerepe, valamint a tánc mozgásfejlesztő és személyiségformáló ereje igen nagy. A hallgatóság megtudta, hogy milyen tevékenységeket bonyolítottunk le: továbbképzések, műhelymunkák, tanulmányutak stb. A kutatási anyag mozgásfejlesztési részéről Réthiné Muha Krisztina, projektmenedzser tartott előadást. Az előadás során bemutatta mozgásfelmérési kutatási anyagot. Az előadásból kiderült, hogy a felmérő lapokat csapatmunka során készítették el. A szakemberek továbbképzés keretein belül lettek felkészítve a mérésre. Ez a felmérés az újonnan felállított hipotézisekre kereste a válaszokat, amely szerint a mai gyerekek mozgásfejlettségi szintje alacsony. A kutatás számszerűsítése alapján készült el a kutatási zárójelentés, aminek az összefoglalóját Dr. Zsomné, Dr. Muha Viktória. kutatást végző tárta a hallgatóság elé. Az előadás során bebizonyította a kérdőívies válaszok alapján, hogy milyen hátránykompenzáló szerepe van a néptáncnak, valamint a mozgásfejlettségi szint bizonyos életkorokban hogyan alakul. A konferencia további részében a külföldi partnerek is elmondták pozitív véleményüket a projekttel kapcsolatban. Olga Pantelejva, ukrán partner bemutatta, hogyan alkalmazták az új módszert, erről videó bejátszást is mutatott. Török Ferenc, Erdélyből szintén egyetértett abban, hogy az új módszer segíti a munkáját helyi szinten. Végezetül Stofan Frantisek is elmondta, hogy a projekt során megismert innovációs módszert Ők hogyan adaptálták. Sajnos a negyedik partnerünk betegség miatt nem tudott részt venni, azonban az írásban kért véleménye alapján köszöni az új lehetőséget, amit a projekt során kapott. Végezetül mindenkinek az volt a véleménye, hogy ezt a projektet folytatni kívánják. Az ehhez szükséges anyagi forrás előteremtését egy újabb pályázati lehetőségben látják. Úgy gondoljuk, hogy a Záró Konferencia elérte a célját, és a befektetett munka meghozta gyümölcsét.