Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

30 órás képzés

A program kapcsolódik az EFOP-5.2.2-17 Felhívás céljaihoz, a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztéséhez, esélyteremtő szerepének - különösen a szociálisan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kapcsán történő – javításához, mert a jelen lévő szakemberek mindegyike a saját területén a hátrányos (néhol halmozottan hátrányos) helyzetű gyerekekkel foglalkozik, és a tánc, a mozgás hátránykompenzációs szerepére építve tartja meg a foglalkozásokat. Az így elért gyerekek más ilyen jellegű fejlesztésben általában nem vesznek részt, így ezekkel a foglalkozásokkal nő a helyi közszolgáltatások elérése, az ezekhez a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is, így is megvalósul a hátránykompenzáció.


Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány EFOP-5.2.2-17-2017-00156 azonosítószámú projekt keretein belül Nekem fontos a személyes hatékonyságom!- perszonális kompetenciafejlesztés ahatékonyság szolgálatában (30 óra) (E-000638/2014/D064) képzést valósítót meg 2018. 10.12 és 2018.10.14 között 3 nap alatt. 


Perszonális, vagyis személyes kompetenciáink fejlesztése nélkülözhetetlen mindennapi boldogulásunkhoz. Önvédő, önellátó, önismerő, önfejlesztő aspektusai járnlnak hozzá hétköznapi sikereinkhez. A Nekem fontos a személyes hatékonyságom!-perszonális kompetenciafejlesztés a hatékonyág szolgálatában képzés céija, hogy a résztvevők számára az ehhez szükséges tudás elsajátítás és képességfejlesztés lehetőségét biztosítsa.

A képzés során megszerezett kompetenciák:

- önismeret fogalma és szintjei
- önismereti kerék
- énkép fogalma és típusai
- személyiségtípusok és személyiség tesztek
- önértékelés fogalma és célja
- fejlesztési terv szerkezete és célja
- fejlesztési tervet készítés