Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

GINOP 5.3.5-18-2019-00120

Munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósítása

2018. évben a Pénzügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé a munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósítására. A felhívás keretében a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Csongrád Megyei Szövetsége 2019. év áprilisában pályázatot nyújtott be támogatásra, amelyet sikeresen meg is nyert.

A támogatott projekt címe: Munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt megvalósítása a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Csongrád Megyei Szövetségénél.

A támogatott projekt azonosítási száma: GINOP 5.3.5-18-2019-00120

A projektre megítélt támogatás összege: 20.996.750Ft

Témaválasztás: Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére.

Jelen projekt célja, és a választott tématerület: Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére. Ahhoz, hogy a munkavállalók az adott pozícióban megfelelő teljesítményt tudjanak nyújtani, produktívak és hatékonyak legyenek, fontos, hogy széleskörű széles körű ismeretekkel rendelkezzenek az adott területen. Ugyanakkor nem csak az egyéni tudás és képességek teszik alkalmassá a munkavállalót az adott feladat elvégzésére, hanem társas kapcsolatok megfelelő kezelésének képessége is. A hatékony munkavégzés alapvető feltétele a munkavállalók egymás közti együttműködésének és kommunikációjának megléte. Megfelelő együttműködés nélkül elképzelhetetlen, hogy egy munkahelyen hatékony munkavégzés valósuljon meg. Az együttműködési képesség nem csupán a munkáltató és munkavállaló közötti kapcsolatban elvárt, de a munkatársak egymás közötti munkakapcsolatában is. Az eredmény előre látható: a versenyképesség javul, a munkavállalók kompetenciái fejlődnek, egész életen át tartó tanulás ösztönzése, alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása.
A fenti területek mentén a projekt célja a megfelelő módszertan meghatározása, az érintett tématerületeken felmerülő problémák kezelési módjainak kiválasztása, és ezek tolmácsolása az érintett vállalkozások felé. Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik legfontosabb feltétele. Gyakran hosszú távon meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, munkaerő-piaci helyzetét, ezért gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok szakmailag felkészülten jelenjenek meg a munkaerőpiacon, az iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a technológiai követelményekkel, a piaci igényeknek megfelelő szintű és szakirányú képzettséggel, konvertálható ismeretekkel rendelkezzenek. Az állás nélkül töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív tapasztalatok nemcsak elbátortalanító hatásúak, de a munkával nem rendelkező fiatalok eltartása komoly terhet ró az egész társadalomra, és veszteség az elmaradt társadalmi haszon, amit munkaerejük kihasználatlansága jelent.

A projekt megvalósítása során végzett tevékenységek:

Szakmai módszertani fejlesztések

  • Rendezvényszervezés: Generációk változása a munka világában, Szakmaválasztás dillemái, Folyamatmenedzsment, munkavállalói ismeretek kidolgozása témában összesen 13 alkalommal.
  • Munkaerő piaci integrációs képzés megvalósítása 2 csoportnak
  • Projektzáró rendezvény a szemléletformálás jegyében
  • Adatgyűjtés és feldolgozás, tanulmány: Online vagy személyes formában történt interjúk során véleménykifejtésre kerülne sor. Minden, az ágazatban az érintett munkavállalók és a munkaadók egy körében kérdőíves kutatást végeznénk. Itt mindenki szabadon javaslatot tehet a munkavállalói ismeretek kidolgozásával és oktatásával kapcsolatosan, a fiatal munkaerőkrefókuszálva. Legalább 60 munkavállalóval és 6 vezetővel számolnánk, a munkáltatók között legalább 4 céget keresnénk meg, 4 vezető tisztségviselővel. A kapott kérdőíves eredményeket ezután feldolgozzuk:
  • Elemző tanulmány, hatásvizsgálat készítése: A munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére témában a tanulmány forrásmegjelöléssel, ábrákkal, grafikonokkal, kimutatásokkal - nemzetközi kitekintésekkel összegzi és elemzi az ágazati véleményeket, rögzíti a képviselendő álláspontokat.
  • Módszertan kidolgozása: A két fenti tevékenység folyamat végén elérünk a módszertan kidolgozásához, mely elméleti és gyakorlati példákon keresztül, az online kérdőíveket és mélyinterjúk kidolgozását figyelembe véve az adott szervezetek számára konkrét javaslatcsomagot, fejlesztési csomagot kínál. Részegységei: A kérdőív és a kérdések típusának kiválasztása, első változat elkészítése, kipróbálás – teszt meghatározott számú résztvevőn, a kérdések felülvizsgálata, a végleges kérdőív elkészítése és átadása.
  • Tanácsadás, szakértői szolgáltatás: A front-office és back office munka a fenti 3 tanácsadói anyag elkészítéséhez (eredmények összesítése és értékelése, személyes vagy telefonos interjúk lebonyolítása) szükséges, melyek után megtörténik az eredmények összesítése és annak értékelése. Részegységei: mélyinterjúk és fókuszcsoportos interjúk felvétele – munkáltatók és munkaerőpiacra való belépő fiatalok körében; Elemző tanulmány elkészítése - ábrákkal, grafikonokkal, kimutatásokkal - online formában való megjelenítésre lehetőség - publikálásra való lehetőség.
  • Megjelenés online szakmai felületeken, publikálás
  • Munkafüzet-munkavállalói ismeretek

A projekt eredményeit, elkészült tanulmányokat az alábbi csatolt dokumentumok letöltésével tudja megtekinteni.

https://www.uniosprojektek.hu/munkavallaloi_ismeretek_adatgyujtes_es_feldolgozas_.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/munkavallaloi_ismeretek_elemzo_tanulmany_.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/munkavallaloi_ismeretek_meresi_modszertan_.pdf

https://www.uniosprojektek.hu/munkavallaloi_ismeretek_tanacsadas_szakertoi_.pdf

A fejlesztés elérhetővé tétele érdekében a munkavállalói ismeretek témakörben készült munkafüzet, az alábbi linken tölthető le.

https://www.uniosprojektek.hu/munkavallaloi_ismeretek_kidolgoz%C3%A1sa%20_munkafuzet_v0.pdf