Európai Szociális Alap
uniosprojektek.hu

Bemutatkozás

A tanulmányozni kívánt szolgáltatás célcsoportjának részletes bemutatása:

A fiatalok művészeti nevelésében első sorban a szakpedagógusok vesznek részt, akik megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkeznek Azonban megállapítható, hogy a mai művészet-pedagógiai oktatás foglalkozik ugyan a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésével, de nem ad minden esetben iránymutatást az egyes helyzetek kezelésére.  A fentiek alapján fontosnak tartjuk az egyéb fiatalokkal foglalkozó szakemberek bevonását a projektbe, hiszen ők rendelkeznek azon tapasztalattal, amellyel adott esetben a pedagógus nem rendelkezik.  Így a következő szakemberek bevonását tervezzük a projekt megvalósítása során:
szociális munkások, humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek, pszichológusok, nevelők, mentorok.

Minél több szak- és földrajzi területről vonunk be szakembereket, annál inkább pontosabb képek kapunk a jelenlegi helyzetről és az eddig alkalmazott eljárásokról, és azok eredményeiről.  Határainkon túl is jelentős hagyományai vannak a néptánc oktatásnak, így a más országokban alkalmazott módszereket is lehetőségünk van megismerni. Fontosnak tartjuk a szakemberek folyamatos fejlesztését és együttműködését, hiszen hosszú távon csak így érhetőek el tartós eredmények.

Szervezetünk bemutatása:

A Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány 2004 szeptemberétől látja el a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola fenntartását. A művészeti iskolánkban több ezer tanuló tanulhatta meg a néptánc, társastánc, moderntánc és balett alapjait. Az alapítványunk célja egybe vág az iskoláéval, miszerint a hozzánk beiratkozott tanulókkal megismertetjük, és megszerettetjük a választott tanszakának anyagát, ezáltal fejlesztjük képességeiket, készségeiket és személyiségüket. Az alapítvány legfontosabb célja a művészetben rejlő értékek bemutatása, művészeti alkotó közösségek kialakítása. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, melynek keretében a tehetséges gyerekek azonosítása és beválogatása után sokoldalú képzést és komplex személyiség-fejlesztést végzünk, melynek keretében szólótánc és népdaléneklési versenyeket, társastánc versenyeket, moderntánc versenyeket szervezünk, és támogatjuk a legtehetségesebbek részvételét regionális, országos és nemzetközi versenyeken. Iskolánk és alapítványunk nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű gyerekek művészeti nevelésére, hiszen a művészeti nevelés kiemelten alkalmas arra, hogy elősegítse a gyerekek társadalmi integrációját, és alkalmat adjon tehetségük kiteljesítésére.

Korábbi tapasztalataink:

A Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány 2015 tavaszán pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz. Sikeres lett a pályázat, melynek köszönhetően 32,63 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az alapítvány. A projekt hat hónapon keresztül zajlott, mely nagy hatással volt a pedagógusok, diákok életére, munkájára, gondolkodásmódjára egyaránt. Biztosan állítjuk, hogy a pályázat végeztével tanulóink egészségtudatosabbak, környezettudatosabbak, edzettebbek, míg a nevelőtestület valóban innovatívvá vált. A pályázatba iskolánk 8 telephelyének tanulóit vontuk be, akik szabadtéri mozgásos tevékenység, kézműves foglalkozások, egészségnapok, közlekedési ismeretek, játszóházak, táncházak, családi napok, és nyári táborozás keretében bővíthették ismereteiket, szerezhettek új barátokat és élhettek át emlékezetes pillanatokat.